Контакт

Mapa Gradinka

Mapa Gradinka

Објект - Астибо

Локација: ул. „Д-р Слободан Јовановски “ бр. 5
Телефон: 032/ 397 620

Објект - Цветови

Локација: ул. „ Булевар ЈНА “ бр. 76

Објект - Сончогледи

Локација: ул. „ Сремски Фронт “ бб

Објект - Бамби

Локација: ул. „ Антон Панов “ бр. 2а

Објект - Виножито

Локација: ул. „ Анте Банина“ бр. 1
Назив: Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Астибо“ - Штип
ЕМБ: 4449835
ЕДБ: MK4029992101817
Служено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:
Илија Ангелов
032 397 620

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down