Вработени

Илија Митров в.д. Директор

Стручни работници
  • Елизабета Симоновска – Педагог
  • Магдалена Стојанова – Дефектолог
Стручни соработници
  • Татјана Петрова – Дипломирана медицинска сестра
  • Илија Митров – стручен соработник по музичко воспитание
Администрација
  • Мери Маџунарова – Јавни набавки
  • Илија Ангелов – советник – сметководител
  • Кристина Петрова – советник – секретар

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down