Е-занимална-Вежби за умешност на работа со мали предмети

Почитувани родители,

на следниот линк проследете ја презентацијата изработена од страна на стручниот соработник по ФЗО во ОЈУДГ„ Астибо“-М.Петров.

Контактирајте нé

Детска Градинка Астибо © 2021 All Rights Reserved
chevron-down