Е-занимална-ЕДУИНО

Почитувани родители,

ЕДУИНО преставува националната веб платформа за образование која е администрирана и предводена од Бирото за развој на образование.Бирото за развој на образование заедно со Министерството за образование и наука  и Министерството за труд и социјална политика  ќе се вклучат во промоција на платформата како и во процесот на одобрување на нови предлог игри, активности и материјали.

Тука ќе можете да најдете видео лекции, ресурси, игри и разни активности во поддршка на воспитно-образовниот процес. Едуино има за цел да креира нови ресурси, да организира веќе постоечки и да расте и да се развива заедно со учениците, наставниците и родителите.

Пристап кон ЕДУИНО имате преку следниот линк

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eduino.gov.mk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KmPVzzkI4lU5Hg_cWHaps9NCyklVQujkEdXzufPmBdK295YpPUauDsio&h=AT2GIgFYSuhey_oA6wI852zGF6GZdPQ0wFtmWH8-yyI5edg5XFTdHgRKOGdH9KpOgAzHPeDvOTlwl3WYxkGf65_XxsGk2gcotmOxqHYpjpWlHdKQDQ41hjoBfqNdoCOdEg

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down