Обука на вработените

Обука на вработените

За успешна реализација на воспитно - образовната работа во нашата установа, надградувањето на образовните знаења и вештини во континуитет се спроведува и реализира.Во насока на подобрување на ИКТ вештините се реализираше обука во соработка со образовниот центар ПолиПроект, за правилно водење на електронска педагошка евиденција.

Контактирајте нé

Kontakt forma za sloboden pristap
Детска Градинка Астибо © 2023 All Rights Reserved
chevron-down