Обука на вработените

Обука на вработените

За успешна реализација на воспитно - образовната работа во нашата установа, надградувањето на образовните знаења и вештини во континуитет се спроведува и реализира.Во насока на подобрување на ИКТ вештините се реализираше обука во соработка со образовниот центар ПолиПроект, за правилно водење на електронска педагошка евиденција.

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down