ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

ЦРВЕНКАПА И ЗБУНЕТИОТ ВОЛК

Посетата на театарска претстава, доживувањето во театар е единствена можност да се почувствува магијата, да се поттикне развојот на чувството за уметност, култура, убаво однесување кај децата...

Контактирајте нé

Kontakt forma za sloboden pristap
Детска Градинка Астибо © 2023 All Rights Reserved
chevron-down