САМО СО ЗНАЕЊЕ МОЖЕМЕ КОН ПОДОБРО

Доживотното учење е определба на воспитувачките и сите вработени во детската градинка „Астибо“ со цел да им овозможиме на децата услови за севкупен правилен раст и развој во сите развојни домени. Размената на искуства со колешки од другите држави, согледување на можностите, начините и условите за работа се патоказ за да продолжиме во нашите заложби за продлабочување и проширување на соработката во секој поглед. Така претставници од нашата установа дадоа придонес во реализација на овие средби со презентација на свои трудови :

Илија Митров - стручен соработник - Ритам, мелодија, движење, ритам, спорт

Александра Трајчова, Славица Стојанова - Математика низ игра

Во таа насока во прилог  следат фотографии од реализираните обуки, стручни конференции, едукативни работилници, размена на искуства во организација на меѓународни и домашни институции...

  • БАПТА                - Стручна конференција  ПАЛИЧ - Воспитување низ игра и движење
  • ГИЗ и ЛС - Стручна обука - Работа со деца со пречки во развојот во градинките
  • СУВС Врање - Средината за учење , извор за градење на односи и збогатување на детските искуства - Математика низ игра
  • БАПТА и ОЈУДГ „АСТИБО“ -, тркалезна маса - „ВОСПИТАНИЕТО КАЈ ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ КАКО ОДГОВОР НАПРЕДИЗВИЦИТЕ НА СОВРЕМЕНОТО ВРЕМЕ“
  • БАПТА и ОЈУДГ „АСТИБО“ Размена на воспитувачи и искуства
  • УГД - ФОН - Едукативна работилница - Активно користење на пауза -BRAIN BRAKE
  • ОЈУДГ „ АСТИБО “ - размена на искуства со воспитувачи од Р Бугарија, град Сандански

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down