СООПШТЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Почитувани родители,

заради моменталната состојба, Ве информираме дека пријавувањето на децата за запишување во градинка можете да го направите со пополнување на пријава за упис.

Молиме пријавата да ја пополните во целост со пополнување на сите барани податоци, во спротивно нема да биде процесуирана во рангирањето за прием.

Пополнетата пријава со сите барани податоци пратете ја на следната е - маил адреса:

astibogradinka@gmail.com

Ова важи за пријавување на деца кои се пријавуваат за првпат. Пријавите кои се поднесени кај стручните служби, се важечки и ќе бидат разгледувани по започнување со работа на установата. за сите информации ќе бидете навремено известени .

Со почит,

тимот од

ОЈУДГ „ АСТИБО “ Штип

Пријавата може да ја превземете на следниот линк

http://detskagradinkaastibo.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/?preview=true

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down