48 МЕЃУНАРОДЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА – ЛИДИЦЕ 2020

https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/foreign/#c-28

Shtip - OJUDG Astibo

Mixed Media

Honourable mention

Balabanov Dragan, 5 years

За меѓународниот ден на детето – меѓунарпдна пофалница за ликовна творба, признание кое е мотив и награда за сите вработени во детската градинка, а најголемо признание за воспитувачките од голема група ЈАСМИНКА КУКУШЕВА и ВЕСНА ПЕТРОВА кои со својата креативност, посветеност и работа со децата, ја негуваат , откриваат и поттикнуваат надареноста во различни области. Така и ова признание е резултат на ликовната надареност на ДРАГАН БАЛАБАНОВ , кој се истакнува со своите цртежи и ликовни изработки, за што заслужено доби пофалница за еден од своите цртежи кои беа испратени на ликовниот конкурс во ЛИДИЦЕ, Република Чешка.

На Меѓународниот ликовен конкурс беа испратени 20 ликовни творби со повеќе техники, од децата од голема група од сите објекти на детската градинка „ Астибо“.

Number of submitted works

CategoryCzech RepublicSlovak RepublicForeign participantsTotal
2D Art Works563222901229020212
Photographs3411788511370
Film1595983
3D Art Works33722192551
Total632524991339222216
     
 

 

 

 

    
 CountryNumber of submitted worksNumber of participants/winnersNumber of winners
MedalA medal for common work of childrenMedal to the schoolHonourable mentionTotal
1Albania291 / 100011
2Argentina291 / 100022
3Armenia1325 / 200033
4Australia312 / 200044
5Austria781 / 100033
6Azerbaijan1488 / 200033
7Bangladesh11 / 100011
8Belarus50845 / 82001012
9Belgium423 / 100033
10Bosnia and Herzegovina212 / 100022
11Brazil4919 / 100011
12Bulgaria16217 / 300066
13Canada163 / 200033
14Cape Verde Islands51 / 100011
15Croatia53369 / 81001617
16Cuba192 / 100011
17Cyprus202 / 100022
18Czech Republic6325400 / 13778942629758
19Egypt233 / 100011
20El Salvador304 / 000000
21Estonia36427 / 51001112
22Ethiopia142 / 100011
23France292 / 100033
24Georgia14215 / 400044
25Germany647 / 100011
26Great Britain352 / 22011316
27Greece41 / 100011
28Hungary805 / 31011214
29Chile271 / 100011
30China60754 / 87002229
31India34216 / 300077
32Indonesia32225 / 420035
33Iran3483 / 120046
34Israel19018 / 80001313
35Italy93 / 100011
36Japan131 / 100011
37Kazakhstan29813 / 420046
38Kosovo4624 / 200022
39Latvia828126 / 248004654
40Lithuania29929 / 75011824
41Luxembourg333 / 100011
42Malaysia619 / 200022
43Mali181 / 100011
44Mexico1965 / 210034
45Moldova1223 / 210089
46Mongolia184 / 100011
47Montenegro57523 / 500055
48Myanmar17725 / 200156
49New Zealand142 / 100011
50North Macedonia69552 / 400055
51Pakistan492 / 100011
52Palestine141 / 100011
53Peru1414 / 100011
54Philippines412 / 100033
55Poland25311 / 44021117
56Portugal101 / 100033
57Republic of Korea12910 / 210045
58Romania22414 / 210045
59Russia113187 / 154023339
60Serbia55834 / 510056
61Singapore224 / 100167
62Slovak Republic2499128 / 50906130145
63Slovenia1113100 / 144013035
64South Africa21 / 100011
65Spain22 / 100011
66Sri Lanka617 / 100022
67Sweden323 / 100011
68Switzerland353 / 100022
69Thailand544 / 100022
70Turkey57416 / 410078
71Turkmenistan31 / 000000
72Ukraine96158 / 134123946
73United Arab Emirates246 / 100011
74USA73 / 200022
75Uzbekistan614 / 120035
76Venezuela1549 / 100011
77Vietnam71 / 100022
78Zimbabwe111 / 100011
 Celkem222161617 / 406144106011891403

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down