Објект „Цветови
Локација: ул. „ Булевар ЈНА “ бр. 76
Капацитет: 160 деца
Воспитни Групи: 9
Вработени: 18 воспитувачи – негуватели и 6 технички кадар

Контактирајте нé

Forma - Prijava na Dete

Информации за дете

Информации за родители

Детска Градинка Астибо © 2023 All Rights Reserved
chevron-down