Децата се разиграни по природа:

Од најрана возраст децата го осознаваат светот околу нив користејќи ги сите свои сетила, следејќи ги знаците и постапките  од лицата кои се грижат за нив и имитирајќи ги со своите постапки, звуци и однесувања. Пред сé родителите, а потоа воспитувачите се најважни и највлијателни учители на детето и затоа  постојано сме фокусирани кон неговиот правилен раст и развој. Сепак, не сме сите, инстинктивно добро, за да знаеме како да си играме со нашите бебиња и мали деца, особено ако не сме имале претходно контакти со деца пред да се биде родител на дете, но лесно е да се стекнат тие вештини.

Играњето со своите деца е многу поприродно и многу помалку страшно отколку што возрасните мислат. Од најрана возраст сите родители со своето дете ја играат играта „ЅЕ“ (кога со дланките ги покриваат очите и одеднаш ќе ги отворат за да го видат детето,кое среќно се смее), и само размислете за сите вештини кои што со малку игра детето ќе ги стекне и развие. Тука има развој на говор и комуникација, интеракција, моторен развој,социо-емоционален развој, контакт со очи, гестови на лицето, емоции и списокот може да продолжи! Севкупен развој на детето само со  од едноставна, лесна игра за која не треба апсолутно ништо друго освен волја, посветеност од родителите. Ова е само еден едноставен пример за игра која понатаму со поголеми деца може да доживее проширување со повеќе елементи на играта како криење низ просторијата, криење и наоѓање на предмети – играчки, со еден збор стекнување на когнитивни способности и знаења, односно најлесен начин на воведување во математичките тајни преку игра.

Децата ги развиваат своите способности за учење во првите 5 години:

Современите сознанија за развојот на децата  веќе ги надминуваат тврдењата на теоријата на Пјаже – дека децата се способни за сложени мисловни процеси после десеттата година, за што има научни докази кои успешно се применуваат во светот, а децата постигнуваат високи резултати во ПИСА тестирањата во степенот на IQ. Мозокот на детето се развива побрзо во првите 5 години од животот отколку што подоцна го прави тоа, формирајќи толку многу врски помеѓу левата и десната страна на мозокот и во суштина ја воспоставува својата „способност” да научи нови информации во иднина. Детето кое што ќе се остави без рана стимулација, без збогатување на  игровните искуства, по петгодишна возраст ќе има помали резултати , за разлика од дете кое повеќе време поминува во игри, со кое постојано се  разговара, чита заедно со родителите  и се стимулира постојано, односно расте во услови на стимулативна средина во која му е овозможено да  комуницира со играчки, различни видови на материјали, книги – сликовници,  мулти-сензорни искуства во природа, со цел да развие вистинска основа за понатамошно учење и развој. Премногу време поминато пред екранот на компјутер, или телефон,  ја ограничува сензорната интеракција, го крши креативниот, имагинативниот развој и го ограничува времето поминато во комуникацијата со другите деца или возрасни лица со кои е опкружено. Се разбира, одредено време поминато пред ТВ екран или  компјутер е во ред, бидејќи воспоставувањето на рамнотежа во секојдневието  е многу важна, но сепак играта треба да биде примарна и во голема мера застапена секојдневно.

Како можеме да си играме со нашите деца?

Играњето со мало дете има толку многу форми и ние сме запознаени со нив од нашите сопствени детски искуства. Не бара ништо специјално или скапо, и честопати тоа е природниот или рециклираниот ресурс кој нуди најразновидни и интересни играчки искуства. Играњето со нашите деца треба да биде забавно, опуштено, без притисок и да се вткае во секој дел од обичните дневни рутини. Затоа ние вработените од ДГ „Астибо“ , своето долгогодишно искуство кое ни покажа дека децата најлесно ги усвојуваат вештините и знаењата преку игра, а најмногу се радуваат на математичките игри , одлучивме дел од свите практични примери да им понудиме на родителите, но и да ги споделиме со нашите креативни колеги – воспитувачи за тоа како преку игра се постигнува севкупен раст и развој кај децата од предучилишна возраст, како успешно се реализираат воспитно – образовни содржини од сите развојни домени со холистички пристап , преточени преку математички активности.

За успешно реализирање на овие активности не се потребни скапи играчки, или посебни материјали, може да се искористи буквални сé што имате во домот или занималната и со само малку креативност и многу љубов кон професијата и децата ќе постигнете максимален ефект…..

Секој што ќе има можност да ја разгледа оваа публикација, ќе  се запознае со активностите кои вработените и децата од  детската градинка „Астибо“ , секојдневно ги практикуваат со цел да се стекнат навики за правилна исхрана кај децата од најрана возраст, начин на консумирање на храната, количините потребни во секојдневната исхрана  и  други насоки и информации важни за родителите, 

МАЈКА : Ајде синче мамино, јади. Мама само за тебе подготви спанаќ со јајце.

ДЕТЕ: Не сакам!

МАЈКА: Касни барем малку! Зарем попусто готвев?

ДЕТЕ: Не сакам и не сакам!

МАЈКА : Добро, тогаш да ти дадам млеко со бисквити….

ДЕТЕ: Не

МАЈКА : Да ти направам еден тост, ќе јадеш ли?

ДЕТЕ: Нема да јадам?

МАЈКА : Сакаш ли кроасан?

ДЕТЕ : Не сакам!

МАЈКА : А да ти намачкам путер?

ДЕТЕ . Неееее

МАЈКА : А еурокрем?

ДЕТЕ – се мурти и одмавнува со главата

МАЈКА : А хамбургер со кечап и мајонез?

ДЕТЕ : Не и не!

МАЈКА . Јувки ти се јадат…Погодив нели?

ДЕТЕ : не, не и не!

МАЈКА . Ама сине, мора нешто да јадеш. Цело претпладне ништо не си ставил в уста…Барем, барем …едно јаболко да ти излупам?

ДЕТЕ : Какво јаболко?

МАЈКА: Добро де , мамино, ајде кажи ми што сакаш да јадеш? Кажи !  Ако нема дома, да одам да ти купам!

ДЕТЕ : Сакам…сакам…Знаеш ли што?

МАЈКА : ( со раширени раце) Кажи, сине мамино!

ДЕТЕ . Сакам….сакам, спанаќ со јајце!

МАЈКА : Спанаќ? Со јајце? Па нели  прво тоа ти го понудив а ти не сакаше?

ДЕТЕ : Да така беше. Не сакав затоа што ти ми го одбра како јадење. …. Јас сакам сам да кажам што ми се јаде.

Александар Кујунџиски

Почитувани родители,

веројатно честопати сте имале можност да се најдете во ваква или слична ситуација, кога вашите деца имаат различни желби во однос на храната која треба да ја консумираат. 

Вработените во детската градинка „Астибо“ од Штип,  веќе триесет и осум години   посветено ја вршат својата дејност, водејќи сметка и за квалитетот на исхраната на децата согласно позитивните законски регулативи, за правилен раст и развој на децата од предучилишна возраст. 

Долгогодишното искуство и многубројните истражувања кои сме ги реализирале , нé поттикнаа , добиените податоци да ги претставиме во оваа публикација.

Потребата од поттикнување и создавање на навики за правилна исхрана кај децата од најрана возраст е многу важно, затоа што стекнатите навики од мали нозе ќе му овозможат на детето правилен раст и развој во иднина без појава на зголемена телесна тежина, која пак е еден од ризик факторите за појава на промени во здравјето кај детето.

Мерењето на телесната тежина и висина кај децата, редовно се спроведува во нашата установа кај децата од три до шестгодишна возраст, додека испитувањата   според ИТТ – ( индекс на телесна тежина), кој што е веродостоен индикатор за зголемената телесна тежина – дебелина, е спроведено кај децата од голема група (5 – 6 годишна возраст) што покажува дека секое петто дете има зголемена телесна тежина.

Мерењето на развиеност на стапалото преку земање на отпечаток – плантограм, кое е спроведено кај децата од четири до шестгодишна возраст покажува дека секое шесто дете има  отстапување  во развојот на стапалото – рамно стапало. За превенција и правилен развој на стапалото , во соработка со УГД „ Гоце Делчев“  – Висока здравствена школа – отсек физиотерапевти, организиравме едукативна работилница за родители и вработени, кои што добија насоки за практикување на забавни игри – вежби за правилен развој на стапалото, но и севкупен правилен раст и развој на детето.

Задолжителните систематски прегледи на забалото кај децата од 5 -6 годишна возраст, годината пред поаѓање во прво одделение, се прават со цел да се стекне навика за правилно одржување на хигиена на усната шуплина и органите во неа, затоа што здравата насмевка , естетскиот изглед на здравите заби ја поттикнува самодовербата кај децата од најрана возраст.  Негувањето и чувањето на здравјето на забалото и устата е важно за севкупниот развој на детето, затоа што болните заби се извор на инфекции кои може да доведат и до посериозни нарушувања на здравјето на детето во подоцнежниот период. 

Во соработка со УГД„Гоце Делчев“ –  Факултет за туризам и бизнис логистика, асс. Душица Санева, подготви прашалник преку кој може да се видат навиките на родителите и децата од повеќе аспекти , кои пак понатаму треба да имаат влијание во развојот на децата. 

Анкетниот прашалник беше даден на 120 родители, а на истиот одговорија 106 родители, за што им упатуваме благодарност за покажаната соработка. 

Прашалникот кој следи во прилог ни дава резултати за тоа какви се навиките за правилно консумирање на храна, што најчесто децата добиваат во домашни услови од прехрамбени прозводи во поширока смисла – количини и вид на  млеко и млечни производи  , месо и месни преработки, леб и бели печива, конзервирани производи, пијалоци – безалкохолни, кондиторски производи, чипсови, соленки, овошје и зеленчук и други производи…….

Контактирајте нé

Детска Градинка Астибо © 2021 All Rights Reserved
chevron-down