Сакам да кажам

САКАМ ДА КАЖАМ - за децата од 3 – 4 години
САМО ИГРАТА Е ЕДИНСТВЕНА АЛАТКА ЗА ДОСТИГНУВАЊЕ НА СИТЕ РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦАТА.

Секое дете што ќе го совлада мајчиниот јазик до третата година, совладал една од најтешките
ментални предизвици и сигурно има капацитети и способности за понатамошен развој во
унапредување на сопствените специфични таленти. Наша задача е само да му помогнеме во тоа и
на тој начин да ги достигне своите биолошки потенцијали.
за потсетување
со наполнети три до пет години детето може да ги изговара сите самогласки, и има потешкотии
со б на крајот и средината во одредени зборови, ж р з, џ ѕ ѓ ќ , кои полека до крајот на шестата
година ги совладува. До седмата година без потешкотии има целосно оформен говор .
Динамиката на збогатување на детскиот речник е до крајот на третата година има 1500 зборови, а
до крајот на седмата според очекувањата од зголемување по 500 збора годишно до 3500 зборови,
но децата со обезбедена стимулативна средина имаат речник околу 7000 зборови.
За правилен развој на детето потребно е организирање на стимулативна средина која ќе
изобилува со дразби и поттикнувачки материјали и средства неопходни за развивање на
функцијата на мозокот.
Раната стимулација се постигнува со постојано активирање на осетите на децата , а посебно
развојот на моториката и фината моторика од чија активност зависи и правилниот развој на
говорот
Практикувањето на игрите од најрана возрст придонесуваат за правилен развој на центрите во
кората на големиот мозок, а со тоа правилен развој на функцијата на сите останати органи или
развој на сите домени кај децата.

Контактирајте нé

Contact Form Demo (#1)
Детска Градинка Астибо © 2024 All Rights Reserved
chevron-down